way :: animator.ru : data base : films : źBEFORE WE WERE BIRDS╗
more pictures (5) >>>
źBEFORE WE WERE BIRDS╗
źPREZHDE MY BYLI PTICAMI╗
(film)
16 min. 48 sec.
SOYUZMULTFILM, 1982
directed byGarry Bardin
written byGarry Bardin, Youry Entin
art directorElena Fedorova
artistsN. Klimov, V. Kharitonova, Elena Karavaeva, Z. Zarb
animatorsAnatoly Abarenov, Victor Likhachev, Antonina Alyoshina, Marina Voskaniants, T. Fadeyeva, Alexander Panov, Elvira Maslova, Nikolai Fedorov, Vladimir Vyshegorodtsev
cameramenMichael Druyan, Sergei Khlebnikov
executive producerNinel Lipnitskaya
musicI. Zhemchuzhny
soundBoris Filchikov
script editorTatiana Paporova
voice artistsEkaterina Zhemchuzhnaya, B. Tashkentsky, F. Erdenko, N. Erdenko
cutterMargarita Mikheyeva
words (poems)I. Zhemchuzhny


© Animator.ru, at a reprint of materials the reference to the animator.ru is obligatory.

Web-site www.animator.ru was created with Financial Support of Federal Press and Mass Media Agency.

If you have any questions, feel free to contact us hitruk@mail.ru

If you noticed a mistake on this page, please, mark it out with a mouse and press Ctrl+Enter