way :: animator.ru : data base : films : «THE ADVENTURES OF MAGIC GLOBE, OR WITCHES TRICKS»
«THE ADVENTURES OF MAGIC GLOBE, OR WITCHES TRICKS»
«PRIKLYUCHENIYA VOLSHEBNOGO GLOBUSA ILI PRODELKI VED''M»
(film)
1 h. 4 min.
SOYUZMULTFILM, 1982
Series of cartoons: traveling through the countries of the world with the help of a magic globe to explore their tales. “The boy from Naples”, “The walnut twig”, “___”, “Cinderella”.
directed byIvan Aksenchuk
written byAlbert Sazhin, Vladimir Golovanov, George Grebner, Alexander Galich
art directorsVictor Nikitin, N. Bordzilovskaya
animatorsVyacheslav Kotenochkin, Vladimir Shevchenko, Victor Likhachev, Renata Mirenkova, Alexander Panov, Fedor Khitruk, Vladimir Krumin, Antonina Alyoshina, Violetta Kolesnikova, Elizabeth Komova, Marina Voskaniants, Oleg Safronov, Nikolai Fedorov, Joseph Kuroyan, Tatiana Taranovich, Igor Podgorsky, Alexander Dorogov, Vladimir Zarubin
cameramenNikolai Vohinov, Michael Druyan, Boris Kotov
executive producersNikolai Yevlukhin, Lubov Butyrina
musicLeonid Kolmanovsky, Igor Tsvetkov
soundA. Goldstein, Nikolai Prilutsky, George Martynuk, Vladimir Kutuzov
script editorsTatiana Paporova, Natalia Abramova, Issakova
voice artistsGeorge Vitsin, Vsevolod Larionov, Yevgeny Vesnik, Gennady Dudnik, Julia Youlskaya, Yefim Katsirov, Vladimir Filippov, Alexei Konsovsky, Youry Volyntsev, Youry Puzyrev, Alexander Khanov, Margarita Korabelnikova, Julia Feoktistova, Alexandra Babayeva, Olga Gromova, Tatiana Shabelnikova
cutterElena Beliavskaya


© Animator.ru, at a reprint of materials the reference to the animator.ru is obligatory.

Web-site www.animator.ru was created with Financial Support of Federal Press and Mass Media Agency.

If you have any questions, feel free to contact us hitruk@mail.ru

If you noticed a mistake on this page, please, mark it out with a mouse and press Ctrl+Enter