way :: animator.ru : data base : films : «SLONDIKE (EPISODE 1)»
SLONDIKE (EPISODE 1)
«SLONDIKE (EPISODE 1)»
«SLONDAJK 1»
(film)
13 min.
ARGUS &Co INTERNATIONAL PT, 1999
The comedy Western in the land of the elephants and mammonths
directed byDenis Tsybulkin, Rosalia Zelma
written byE. Markelov, Alexander Linkov, Ye. Smirnov
art directorsYe. Donskaya, Alexander Linkov
artist
animatorsN. Malykhina, Svetlana Petrova, Ye. Butovskaya, Zinaida Denissova, Victoria Barmina, V. Ogienko, Alexander Linkov, O. Pichugin, I. Gundyreva, T. Kirsanova, Ekaterina Fedotova, Alexei Mashtakov, Ye. Smirnov, Vlad Ladny, Yu. Kabankova, Ye. Filippova, Vladimir Zakharov, E. Markelov, Marina Voskaniants, A. Troitskaya, Denis Tsybulkin, S. Shchegolskova, Tatiana Podgorskaya, N. Bazeltseva
cameramanErnest Gaman
produced byVladimir Repin, Sergei Fedulov
executive producerKirill Polikarpov
musicElena Dedinskaya
soundD. Nazarov, Sergei Karpov
art directorRosalia Zelma
puppets and decorYe. Kaluzhskikh, O. Sorokina, Ye. Yadygina, M. Udadovskaya, I. Youshko, A. Smirnova, Ye. Pivovarova, Ye. Donskaya
voice artistsAlexander Linkov, L. Ilyina, Denis Tsybulkin, Vladimir Samoilov, Alexander Pozharov, Rosalia Zelma, Ramzes Dzhabrailov, Galina Kazankina
text writerGalina Kazankina
cuttersMichael Pavlov, Tatiana Morgunova, Dy-Pro
DUEMichael Pavlov, Dy-Pro


© Animator.ru, at a reprint of materials the reference to the animator.ru is obligatory.

Web-site www.animator.ru was created with Financial Support of Federal Press and Mass Media Agency.

If you have any questions, feel free to contact us hitruk@mail.ru

If you noticed a mistake on this page, please, mark it out with a mouse and press Ctrl+Enter