way :: animator.ru : data base : films : THE LAUGHTER AND THE GRIEF NEAR THE WHITE SEA
THE LAUGHTER AND THE GRIEF NEAR THE WHITE SEA
THE LAUGHTER AND THE GRIEF NEAR THE WHITE SEA
SMEH I GORE U BELA MORYA
(film)
58 min. 41 sec.
SOYUZMULTFILM, 1987
It is a remaden screen versions of fairy tales of B.Shergin and S.Pisahov: Dont you like, dont listen, the Magic ring, the Arkhangelsk novels, Coast-dweller true story.
directed byLeonid Nossyrev
written byYoury Koval, Leonid Nossyrev
art directorVera Kudryavtseva
artistsMarina Ignatenko, Ye. Kachkova, V. Kharitonova, T. Yegorova, S. Mashkova, Irina Svetlitsa, L. Birukova, Svetlana Davydova, I. Balashova, Vladimir Zakharov, N. Alferova, Nikolai Mitrokhin, I. Kuzmina
animatorsAlexei Pukin, Renata Mirenkova, Youry Kuziurin, Ludmila Lobanova, Victor Likhachev, Marina Rogova, Anatoly Abarenov, Marina Voskaniants, Oleg Komarov, Elena Malashenkova, Joseph Kuroyan
cameramenKabul Rasulov, Natalia Mikhailova, Ludmila Krutovskaya, Alexander Chekhovsky
executive producersV. Yegorshin, Lubov Butyrina, T. Zozulia
musicYevgeny Botiarov
soundVictor Kotov, Vladimir Kutuzov, Boris Filchikov, Elena Kunakova
script editorNatalia Abramova
voice artistsBoris Novikov, Tatiana Vassilyeva, Yevgeny Leonov, Clara Rumyanova, Anatoly Barantsev, Maria Vinogradova, Kira Smirnova, Youry Volyntsev
cutterOlga Vassilenko
vocalZinaida Popova
words (poems)Henry Sapgir
created byT. Dombrovskaya, O. Issakova, Maya Popova


© Animator.ru, at a reprint of materials the reference to the animator.ru is obligatory.

Web-site www.animator.ru was created with Financial Support of Federal Press and Mass Media Agency.

If you have any questions, feel free to contact us hitruk@mail.ru

If you noticed a mistake on this page, please, mark it out with a mouse and press Ctrl+Enter